მთავარი » 2009 » ივნისი » 28

კურსის დამთავების შემდგომ გაიცემა შესაბამისი დონის  სერთიფიკატი რომელიც დაგეხმარებათ დასაქმებაში

ნანახია: 11205 | დაამატა: ika-bebo | თარიღი: 2009-06-28 | კომენტარი (14)

 kompania “biznes sistemasTan” arsebuli treningebis ganyofileba awarmoebs msmenelebis miRebas saswavlo kursze: treningi ukanono ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 2467 | დაამატა: ika-bebo | თარიღი: 2009-06-28 | კომენტარი (0)

“biznes sistemasTan” arsebuli saswavlo centri iwyebs miRebas inglisuri enis Semswavlel kursebze. saukeTeso moswavleebi miiReben monawileobas specialur konkursSi, romeliSi gamarjvebulic gaemgzavreba did britaneTSi an avstriaSi kvalifikaciis asamaRlebel kursebze ori kviriT, kompaniis xarjze, xolo meore adgilze gasuli moswavle saCuqrad miiRebs kompaniis direqciisagan, eqvsi Tvis ganmavlobaSi, saswavlo kursis dafinansebas.
    ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 4216 | დაამატა: ika-bebo | თარიღი: 2009-06-28 | კომენტარი (3)

ძიება
შესვლა
კალენდარი
«  ივნისი 2009  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930